Billedkunst

This is not an Apricot

2019, SixtyEight Art Institute

Museum of Nonhumanity,  Gustafsson&Haapoja. Billede: Terike Haapoja.

Museum of Nonhumanity, Gustafsson&Haapoja. Billede: Terike Haapoja.

This is not an Apricot – 23.8.-28.9.2019,
SixtyEight Art Institute, København

Udstillingen This is not an Apricot undersøger koncepterne bag videnskabelige klassificeringer, der bunder i overbevisninger, som ikke længere virker aktuelle i dag. Det er historiens funktion at berette om forandringer og ændringer i vores verdensbillede, men på trods af det bliver vi alt for ofte først efterfølgende bevidste om følgevirkningerne af sociale og kulturelle beslutninger. Udstillingen er baseret på den overbevisning, at kun ved at rette et kritisk blik på historisk tilegnede anskuelser om menneskehed, rettigheder og moral kan vi som samfund ændre forekomster af systematisk undertrykkelse. Udstillingens kunstnere – Terike Haapoja&Laura Gustafsson, Keren Benbenisty, Runo Lagomarsino, Candice Lin og Pia Rönicke – undersøger i deres kunstneriske arbejde, hvordan vores nuværende viden om og opfattelse af verden påvirker fremtidige overbevisninger.

Udstillingen er kurateret af kurator og forfatter, Mary L. Coyne. 

Gustafsson&Haapoja er et tværfagligt samarbejde mellem billedkunstner Terike Haapoja og forfatter Laura Gustafsson. Deres mangeårige projekt The Museum of Nonhumanity (2016- ) udforsker andre arters erfarings- og kulturhistorie set fra deres eget perspektiv. Gustafsson&Haapoja stiller spørgsmål til hvordan bioteknologi, industrialisering og systemer af videnproduktion påvirker mennesker og andre dyr. En del af Museum of Nonhumanity kan opleves som installation på udstillingen på SixtyEight Art Institute.