Vill du praktisera hos oss? Haluatko harjoitteliaksi meille?

12.9.2013 by

Den här hösten lediganslår Svenska kulturfonden praktikplats på Finlands kulturinstitut i Köpenhamn. Höstens ansökningstid är 16.9-3.10.2013 och praktikperioden inleds i januari 2014. Ansökan görs via Svenska kulturfonden, för mer information klicka här.

CIMO tarjoaa harjoittelupaikkaa Suomen Tanskan kulttuuri-instituutissa keväälle 2014. Hakuaika jopa 30.9 ja haku tehdään CIMOn kautta. Lisätietoa harjoittelupaikasta löytyy täältä.