Reflective Shadow – Ny finsk billedkunst 22.9.2011-12.2.2012

22.9.2011 by

Maria Duncker: Gray IV

10 unge finske kunstnere stilles ud under titlen Reflective Shadow. 10 Contemporary Artists from Finland på Ordrupgaard under museets Helene Schjerfbeck-udstilling.

Malin Ahlsved, Axel Antas, H.C. Berg, Mi Duncker, Saara Ekström, Lotta Ingman, Marjo Levlin, Nina Roos, Hans Rosenström og Kim Simonsson er de 10 finlandssvenske kunstnere, som danskerne kan møde på udstillingen.

Værkerne på Reflective Shadow spænder vidt fra fra oliemalerier og akvareller over gips, glas og skulpturer til video- og installationskunst – kunst udvalgt til at spille sammen med museets Helene Schjerfbeck-udstilling. Det er Finlands Kulturinstitut sammen med kurator Leevi Haapala fra KIASMA Museum of Contemporary Art i Helsinki, der glæder sig til at vise Ordrupgaards publikum, hvad der rører sig netop nu på den finske kunstscene.

Kurator for udstillingen Leevi Haapala skriver:

Reflective Shadow – 10 Contemporary Artist from Finland

Reflective Shadow er et åbenlyst sammenstød mellem modsætninger. Hvordan kan en skygge være reflekterende? Er det ikke skyggens funktion at opsuge lyset, at kunne ses der, hvor lyset er offside, tegne et modbillede bag ved og langs konturerne af det objekt, der ligger badet i lys? En reflekterende skygge er en metafor for kunstværkets måde at komme til udtryk på. Kunstneren kan beskrives som en illusionernes mester, der sætter en forestilling op for øjet, en forestilling beskueren skal forholde sig til. Det siges ofte, at kunsten afspejler sin tid eller er et billede på samtiden. Jeg vil gerne se samtidskunsten i en mere reflekterende og aktiv rolle: Den opbygger og former vores tid ved hjælp af værker, der påvirker forskellige sanser. En anormalitet, et brud eller en tankemæssig skygge kan åbne en passage til det, der ligger på den anden side af vores daglige tankegang. Der er der også plads til underbevidste handlinger, følelser og nye sansninger, som værkerne vækker i os. Værkerne uddyber den enkeltes personlige forhold til og oplevelse af den virkelighed, der omgiver os alle.

Reflective Shadow -udstillingen på Ordrupgaard vises samtidigt med udstillingen af den klassiske, finske maler Helene Schjerfbeck (1862-1946). Da jeg forberedte udstillingen, tænkte jeg over, om man kan finde noget, som samtidskunstens værker har til fælles med værker lavet af en sart realist, der stod på tærsklen af modernismen? Det første maleri, jeg kom til at tænke på, var Schjerfbecks minimalistiske maleri Dør (1884). Der oplyses det halvmørke rum og den sorte dør af et funklende klart lysfænomen. Som om en bunke vildfarne gløder eller en solskive titter ind under døren og for et øjeblik oplyser de mørke kroge og det sodede gulv. Den tilbageholdende stemning giver billedet kraft og lader rummet med en spænding, det er en gåde, hvad der sker i maleriet.

De materialer og forskellige teknikker, der anvendes i værkerne på udstillingen Reflective Shadow, er i sig selv tillokkende for øjet. Skulpturernes spejleffekter, de transparente malerier, sammenstødet mellem levende og ikke-levende i fotografierne, magikerens hemmelige kasse eller figurer skjult i en sky får den realistiske fremstilling til at hælde mod fantasiens landskaber. I kraft af fantasielementerne overrasker virkeligheden ved at liste sig over i forestillingsevnens univers. Refleksionen viser sig udover blot at være en spejling eller genspejling også at være reflekterende: en måde at tænke på, fundere, spekulere – den vækker simpelthen tanker og følelser. De forbliver tit skjult midt i al travlheden, og dog kan de med et lille krads i overfladen straks mærkes mod huden.

Jeg opfatter værkernes måde at skabe plads til forestillingsevnen igennem små hverdagsting som den forenende faktor mellem Schjerfbeck og samtidskunsten. De følelsesbetonede opdagelser får betydning gennem fremstillingsmåden og den reflekterende vinkel. Værkerne løfter fortættede sansninger om sig selv, de nære omgivelser og historiens gang frem i lyset, så de kan undersøges. Hver af kunstnerne på udstillingen fremviser deres egne overvejelser, så beskueren kan dele dem og forundres. Det giver beskueren mulighed for at betragte værket og undervejs opdage forskellige stemninger og affektive bevægelser.

De ti finlandssvenske kunstnere, der præsenteres på udstillingen er Malin Ahlsved (f. 1976), Axel Antas (f. 1976), HC Berg (f. 1971), Mi Duncker (f. 1963), Saara Ekström (f. 1965), Lotta Ingman (f. 1978), Marjo Levlin (f. 1966), Nina Roos (f. 1956), Hans Rosenström (f. 1978) og Kim Simonsson (f.1974). Udstillingen er produceret i samarbejde med Finlands Kulturinstitut i København, Ordrupgaard og kunstnerne selv. Desuden har museet for samtidskunst Kiasma i Helsinki udlånt værker fra sine samlinger.
Leevi Haapala